КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
АЛАРМЕНИ ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

  Тип включване и излючване с дистанционен предавател Три зони, две бързи и една AP ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с дистанционен предавател Три зони, две бързи и една AP ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код,или дистанционно REM1 2 зони ( разширя ...

  Цена : изпратете запитване

  2 групи и 64 безжични зони Едновременен доклад по 6 комуникационни канала (IP*, GPRS, GSM ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с дистанционен предавател Три зони, две бързи и една AP ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код 9 зонови входа или 19 с дублиране на з ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код 9-32 програмируеми Възможност за обно ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код,или дистанционно REM1 5 зони ( разширяе ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код 5-32 програмируеми (10 дублирани) Възмо ...

  Цена : изпратете запитване

  Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код 8-32 програмируеми (16 дублирани) BUS тех ...

  Цена : изпратете запитване

  "Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код 4 - 32 програмируеми (8 дублирани) BUS те ...

  Цена : изпратете запитване

  Три зони, две бързи и една AP Централа, два броя дистанционен предавател, ръководст ...

  Цена : изпратете запитване