КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Новини
27-11-2021

„Системи и техника за сигурност“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за

малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от

пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.089, “Подкрепа за малки предприятия с

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в

рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 25 ноември 2021 г. между „Системи и техника за сигурност“ ЕООД и Министерство на

икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4665-C01

за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки

предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от

пандемията COVID-19. Очакваният резултат от подкрепата по процедурата се изразяват в

постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от

минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и

стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта възлиза на 50 000 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и

7 500.00 лв. национално съфинансиране. Средствата ще бъдат използвани за покриване на

оперативни разходи на компанията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

COVID-19.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е 3 месеца. В следствие на изпълнението на

проекта се очаква продължаване на дейността на компанията и справяне с негативния ефект от

пандемията COVID-19.

Начало на проекта: 25.11.2021 г.

Край на проекта: 25.02.2022 г

Още новини