КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
за нас
Фирма „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” /СТС/ е частна фирма създадена през 1993 г. В процеса на своето развитие фирмата се наложи на българския пазар като един от основните производители на алармени охранителни системи. Изделията на „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” успешно се реализират както на нашия така също и на външни пазари.

Фирма „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” освен в сферата на охраната се наложи както предпочитан партньор за много фирми и в сферата на металообработването. Към настоящия момент дейностите в „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” са профилирани в следните отдели:

- СТС Електроника

- СТС Метални изделия и услуги

Към всеки отдел във фирмата има обособени производствени звена в който работят високо квалифицирани и отговорни служители.

Тъй като качеството за нас е основна цел, през 2004 г. Фирма „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” ЕООД се сертифицира по системата за управление на качеството ISO 9001.

Към настоящия момент "СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ" ЕООД е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2015.

За да може да гарантира качеството на продуктите си от една страна, както и да контролира всеки етап от производството на изделия си с течение на времето фирма „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” затвори напълно производствения си процес, като създаде собстветни производствени цехове, а именно:

МЕТАЛЕН ЦЕХ

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

ЦЕХ ЗА ПОЛИМЕРНО ПРАХОВО ПОКРИТИЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

Основна политика в процеса на производството на фирма „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” е качество, срок и не на последно място цена на крайния продукт.