КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Контролен панел безжичен MG 5000 -платка

Тип включване и излючване с 4 или 6 цифрен код,или дистанционно REM1

2 зони ( разширяем до 32 зони)

Възможност за байпасване на зони

Възможност за делене на две независими системи

Централа /платка/, ръководство за потребителя

Изходи: 1 изход за сирена

2 PGM изхода (поддържа до 16 PGM)

Честота - 433MHz

Мрежово захранване 220 V - 230 V

Памет - 256 събития

Всички цени на стоките са с включен ДДС.