КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Политика за защита на личните данни
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование Системи и техника за сигурност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130683873, регистрирано по ЗЗДС с BG130683873 със седалище гр. София, кв. Модерно предградие, ул. 3020 № 31, Електронна поща: office@sts-bulgaria.com

Предоставяйки ни Вашата информация, Вие ни се доверявате и това ни кара да поемем пълна отговорност за нейното законосъобразно обработване.

Стремим се към прозрачност при обработването на Вашите данни. Написахме нашата Политика за защита на личните данни на достъпен език, без твърде усложнени изрази и съдържаща достатъчно информация.

Най- важното е да се уверите, че разбирате информацията, която обработваме и какви са възможностите Ви за избор.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в сила от 25 Май 2018.

1. Къде се прилага тази политика за поверителност на личните данни

Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни, приложенията, които използваме, за да пазарувате от нас нашите продукти.

2. Информация, която събираме

Лични данни обработвани от Системи и техника за сигурност ЕООД на фирмения ни сайт са: имена, email, телефон, адрес.

3. „Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни

За разработка на нашата WEB страница ние използваме платформата на сайта ни и съответно използваме техните „бисквитки“ и подобни технологии при спазване на стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър или мобилно приложение. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги. Ние използва на сайта е "PHPSESSID". Прилагамe линк с повече информация за това cookie: https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

4. Как използваме информацията

Обработваме личните Ви данни на следните основания:

• изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Дружеството да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.

• сключване и изпълнение на договори за предоставяне на стоките на Дружеството.

Ние обработваме Вашата информацията за следните цели:

• Съгласно конкретна ваша клиентска поръчка, при продажба, при изготвяна на оферта или в отговор на ваше запитване, касаещо предлаганите от нас стоки и услуги.

5. Как споделяме информация

• С нашите доставчици на услуги

Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни.

Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с някакъв партньор.

• Когато се изисква от закона

• С вашето съгласие

Може да поискаме съгласието Ви, за да споделим информацията с трети страни. Във всеки отделен случай ще изясним защо искаме да споделим Вашата информация.

6. Трансгранични трансфери на данни

Дружеството не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз.

7. Вашите права

Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.

Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място в нашия офис.

Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури.

Вие може да подадете искането си в хартиен вид – от нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви:

• Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;

• Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.

• Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.

• Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.

• Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.

• Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.

• Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.

• Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.

• Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

8. Точност на информацията

Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно.

9. Как защитаваме Вашата информация

Отчитайки сложността на проблема ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни - физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи.

10. Докога съхраняваме Вашата информация

Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или в срокове определени в законодателството на страната. Срок за съхраняване на личните данни: Срокът за който ще съхраняваме вашите лични данни е в период от 1 една година след което те ще бъдат унищожени. Срокът на унищожение на вашите данни може да бъде по- дълъг от една година в случаите, когато българското законодателство изисква това.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница. Последна актуализация: 23 май 2018 г.

11. Как да се свържте с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за правото на поверителност на личните данни, моля, изпратете имейл на: office@sts-bulgaria.com

Друг начин за контакт с нас е по пощата на следния адрес:

Гр. София 1360, кв. „Модерно предградие", ул.3020 № 31