КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
МЕТАЛЕН ЦЕХ

МЕТАЛЕН ЦЕХ

Металният цех е създаден през 1993 г. В цеха се произвеждат метални кутии, блокове за монтаж на различни електронни и др. апаратури, фенери, сейфове и каси, метални шкафове, както и всякакви изделия от метал. Към настоящият момент в металния цех се произвеждат метални изделия, както по вътрешна поръчка, така също и по поръчка на нашите клиенти.

На този етап от производството работят проектанти, конструктори и технолози, които проектират, конструират и следят за качеството на всеки нов продукт. През последните години „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” изпълнява множество кооперирани поръчки за наши и външни клиенти.

Машинният парк се състой от: преси, фрези, стругове, абканти, гилотини, цифров абкант, заваръчна техника и множестово инструменти, специфични за производството на съответния детайл.

Изделията на „СИСТЕМИ И ТЕХНИКА ЗА СИГУРНОСТ” се търгуват успешно, както на вътрешния така също и на международния пазар.