КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
ПОЛИМЕРНО ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ


Цехът за полимерно- правохо покритие е създаден през 1995 г. Тук се нанася покритето върху всеки детайл произведен от металния цех. Цехът работни с висококачествени материали по RAL каталог и има големи производствени мощности. Праховият цех освен вътрешни поръчки изпълнява и външни поръчки свързани с

конкретно клиентско задание .