КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
КР единична П 70/100 42 U

(ОТВОРЕНА РАК КОМУНИКАЦИОННА РАМКА)

Работна среда - на закрито в климатизирани помещения;

Размер- В 1200 мм, Ш 600 мм и Д 100 мм, 19" 42U;

Подходяща за - Кабелни оператори; LAN; активно и пасивно телекомуникационно оборудване;

Покритие RAL 9005 прахово.

Всички цени на стоките са с включен ДДС.