КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
КР единична П 70/100 25 U

(ОТВОРЕНА РАК КОМУНИКАЦИОННА РАМКА)

Работна среда - на закрито в климатизирани помещения;

Размер- В 2000 мм, Ш 600 мм и Д 100 мм, 19" 25 U;

Подходяща за - Кабелни оператори; LAN; активно и пасивно телекомуникационно оборудване;

Покритие RAL 9005 прахово.