КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Кабелен аранжиращ панел L680 1U-хоризонтален 40/40

За аранжиране на кабели в хоризонтална посока 680 мм. дължина