КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Рафт 19 inch 1U 550mm със задно укрепване

Работна среда - на закрито в климатизирани помещения;

Начин на монтаж -върху рак шина;

Размер- В 55 мм, Ш480 мм и Д 550 мм, 19" 1U

покритие RAL 9005 прахово ;

Подходящ за - Кабелни оператори; LAN; активно и пасивно телекомуникационно оборудване.