КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
КШ открит 19" 42U ПОДВИЖЕН

(ОТВОРЕНА РАК ШИНА)

Работна среда - на закрито в климатизирани помещения;

Начин на монтаж - подвижен на колела;

Размер- В 2050 мм, Ш 600 мм и Д 600 мм, 19" 42 U

Покритие RAL 9005 прахово ;

Подходяща за - Кабелни оператори; LAN; активно и пасивно телекомуникационно оборудване