КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
BOX МEДИЕН КОНВЕРТОР 19 Inch 2U-14 порта

Работна среда - на закрито в климатизирани помещения;

Начин на монтаж -върху рак шина;

Размер- В 90 мм, Ш 480 мм и Д 140 мм, 19" 9U

Покритие RAL прахово ;

Подходяща за - Кабелни оператори; LAN; активно и пасивно телекомуникационно оборудване.