КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Носещ панел за захранване 4М19"4U

За аранжиране на 4 бр.модул захранващ блок и 3 бр.лустер клема