КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Сирена SV2002F EN54-3

EN 54-3

Тип А

Звуково налягане на разстояние 1 m по оста 102 dB

Захранващо напрежение 16-29 V DC

Средна консумация в активен режим I=80 mA при 24 V

P=1.92 W при 24 V

Честотен диапазон 2.9-4 KHz

Мигаща светлина с честота 2 Hz – 0.6 W

Работна температура от -100 C до + 550 C

Характер на тона еднотонална

IP категория IP21C