КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Надвратен индикатор

Паралелен сигнализатор

Светлинен

Размери :75/75/23 mm