КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Адаптер за пожарни датчици BG151

Адаптер

Позволява свързване на пожарни датчици към контролни панели СОТ

За всяка зона в пожароизвестителната централа е необходима по една платка адаптер BG151