КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
Сирена SB112F EN54-3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EN 54-3

Тип B

Звуково налягане на разстояние 1 m по оста 100 dB

Захранващо напрежение 16-29V DC

Средна консумация в активен режим I=120 mA при 24 V P=2.88 W при 24 V

Честотен диапазон 2.8 – 3.2 KHz

Мигаща светлина с честота 1.5 Hz - 0.6 W

Работна температура от -25 °C до +70 °C

Характер на тона еднотонална

IP категория IP33C