КАЧЕСТВО В УСЛУГИТЕ
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА
МДУ 1 М 24 V

Усртойство за дистанционно управление на 1 бр. Релета

Работи с дистанционен предавател (ДП), с два бутона

Възможност за работа с до 20 различни кода

Има четри различни режима на работа

Избор на режим - чрез джъмпер

Добавяне на ДП - прогрмируемо

Работна честота 433 MHz

Захранване 24 V